ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δευτέρα, 15/07/2019

Η ιστορία των Θερινών Σχολείων “Δυναμικών Συστημάτων & Πολυπλοκότητας” και η σημασία τους στην εκπαίδευση – Τ. Μπούντης

Measuring the Uncomputable, Entropy analysis of automatic sequences revisited – Κ. Καραμάνος

Περιγραφή του μέτρου καταστάσεων σε μαγνήτες παρουσία θορύβων, Ιχνηλατώντας κρυμμένες συμμετρίες – Σ. Νίκολης

Πολυπλοκότητα και δυναμική της πληροφορίας, Ένα από τα κληροδοτήματα του Γρηγόρη Νίκολη – Β. Μπάσιος

Προς μία Διδακτική του Χάους και της Πολυπλοκότητας – Α. Γκιόλμας

Χάος στην Κβαντομηχανική – Γ. Κοντόπουλος

Τρίτη, 16/07/2019

An Introduction to Discrete Dynamical systems – Γ. Βουγιατζής

Complex Dynamics and Chaos in Electronics Circuits – Π. Σωτηριάδης

Dynamics of vector fields in dimensions 1, 2 and 3 – Σ. Αναστασίου

Επίλυση μη-γραμμικών προβλημάτων της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου – Γ. Τσιάτας

Κρυφοί ελκυστές και εφαρμογή σε ένα πρόβλημα αρμονικού και αναρμονικού ταλαντωτή με van der Pol απώλειες – Ε. Μελετλίδου

Ομοκλινικές συνδέσεις και η επίδρασή τους στην ασφάλεια των πλοίων – Κ. Σπύρου

Τετάρτη, 17/07/2019

Structures supported by chaotic motion in galactic bars – Π. Πάτσης

Πέμπτη, 18/07/2019

Synchronization Phenomena & Chimera States in Coupled Oscillator Networks – Α. Προβατά

Complex dynamics of a nonlinear Hamiltonian model of DNA – Γ. Καλόσακας

Πλέγματα συζευγμένων μη γραμμικών ταλαντωτών και Breathers – Β. Κουκουλογιάννης , Επιπλέον υλικό παρουσίασης

Παρασκευή, 19/07/2019

Nonlinear Waves and Solitons – Δ. Φραντζεσκάκης

Shock acoustical waves on linear and non-linear dielectric and flexoelectric materials – Α. Γιαννακόπουλος

Application of time series analysis in spatiotemporal phenomena – Θ. Καρακασίδης

The multiple faces of spatial complexity: From galaxies to cities and nanostructures – Β. Κωνσταντούδης

Γνωριμία με τα μορφοκλασματικά σύνολα – Β. Δρακόπουλος

Σάββατο, 20/07/2019

Time Series and Complex Networks – Δ. Κουγιουμτζής

Εφαρμογή της Θεωρίας Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory) στις Ηλεκτρικές & άλλες Ενεργειακές αγορές – Γ. Παπαϊωάννου

Υπολογιστική μελέτη μαγνητοθερμικής απόκρισης συστημάτων μαγνητικών νανοσωματιδίων για εφαρμογές στην ενέργεια – Μ. Βασιλακάκη