Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Γεράσιμος Αθανασούλης (ΕΜΠ)
Γιάννης Κομίνης (ΕΜΠ)
Νικόλαος Σταυρακάκης (ΕΜΠ)
Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης (ΕΜΠ)
Κυριάκος Χιτζανίδης (ΕΜΠ)
Γιάννης Αντώνενας (ΕΜΠ)
Γιώργος Αργυρόπουλος (ΕΜΠ)
Κωνσταντίνος Δραγώνας (ΕΜΠ)
Γιάννης Κουλιεράκης (ΕΜΠ)
Θεόδωρος Μπουρνέλης (ΕΜΠ)
Νεφέλη Τσίγκρη (ΕΚΠΑ)

Διοικητική/Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μαρία Αγγελή (ΕΜΠ)